Johan Dahl

Handelsmann Johan Dahl

Johan Marinius Rasch Dahl (1840 – 1894)

Født i Tromsø men oppvokst i Vadsø.  Johan ble ved dåpen også gitt mellomnavnet Rasch, for å opprettholde forbindelsen med morens slekt som hadde handelshus i Skjervøy.

Johan var handelsbetjent hos Andreas Esbensen som drev forretningen H.F. Esbensen. Han falt for datteren i huset, Erikka Andrea og giftet seg med henne i 1865, og de overtok forretningen i Kirkegata i Vadsø.

Det som er oppsiktsvekkende med Dahls forsendelser til Bergen er ikke de gjenstandene han sendte, men to telegram vi har funnet. Her omtales salg av 20 samiske skjeletter som skal sendes til Bergens Museum. Denne typen handel var også vanlig på denne tiden; en grotesk praksis med å grave opp samiske graver for å kunne selge skjelettene til vitenskapelige samlinger i sør.

Universitetsmuseet i Bergen har ikke disse skjelettene i samlingene i dag, og vi vet ikke mer enn det som står i telegrammene. De har aldri blitt innført i våre samlingers protokoll. Kanskje formidlet bare museet i Bergen videre skjelettene til andre museer ?

Telegram fra Dahl til Bergens Museum fra 1885 der han vil selge tyve samiske skjeletter til museet. De koster 600 kr og er innsydde i lerretsposer. Påført nederst noen spørsmål fra konservator i Bergen, om det ikke ble funnet noen redskaper i gravene.

Her bekrefter Dahl at det er fullstendige skjeletter med hodeskaller og ingen redskaper.