Litteratur

Lars Hætta, Anders Bær:

Erindringer: samiske beretninger om Kautokeino-opprørets bakgrunn, etikk og moral

Kramvig, Britt:

«Landskap som hjem»

Lien, Sigrid og Nielsen, Hilde Wallem:

«Undertrykkelsen har vært motbydelig for meg»

BÅÅSTEDE: The Return of Sámi Cultural Heritage. Edited by Káren Elle Gaup, Inger Jensen and Leif Pareli.
CULTIVATING ARCTIC LANDSCAPES: Knowing and Managing Animals in the Circumpolar North. Edited by David G. Anderson and Mark Nuttall. Oxford: Berhahn Books.
Gjestrum,John Aage 2001. Utstilling av levende mennesker. En historie om samisk kultur og fremmed blikk. Nordisk Museologi 1-2:60-70.
Grini, Monica. “Så fjernt det nære: Nasjonalmuseet og samisk kunst». Kunst og kultur 2019; Volum 102 (3). ISSN 0023-5415.s 176 – 190.
Hansen, Lars Ivar & Olsen, Bjørnar 2014.  Hunters in transition : an outline of early Sámi history. Brill, Boston
Nordin, Joan M, og  Ojala, Carl- Gosta  2018.   Collecting, connecting, constructing: Early modern commodification and globalization of Sámi material culture, i Journal of Material Culture, 1–25.
Ravna,  Øyvind  2010. Lappekodisillen av 1751 og dens rettslige betydning i dag, I   LOV OG RETT, vol. 49(7) : 392–406.