Kvinnelue med trehorn E2682

Kvinnelue med trehorn E2682. Sør-Varanger. Fra samling A.B. Wessel innkjøpt av museet i 1917.

Tilleggsinformasjon:
På bildet til høyre sees Inga Karen Johnsen (f.1888) med denne Ládjogahpir (hornlue) på hodet. Fotografert utenfor Doktorgården i Kirkenes. Foto: Ellisif Wessel, ca. 1905-1910.

Gjenstanden er også omtalt her:
Colour my Past, Instagrampost 1. 

Colour my Past, Instagrampost 2.