Komse E2313

Komse E2313. Giekta. Komse av tre, trukket med brun skind og med skindsstropper langs siden. Snöreband og serobande av vævde baand med rødt og hvittmøndster. Langs serobanden en perlesnor, hvite, gule og blå perler. Merket  Sophus Tromholt. Kjøpt i Finnmark  i 1883.