Utstyr til trearbeid

Utstyr til trearbeid.

E 2236 Kuleform. Mannu, innkjøpt av Jens Holmboe 1911.

E 2238 Høvel. Siikkavuopio, Svensk Norrbotten, innkjøpt av Jens Holmboe 1911.

E 2239 Høvel. Siikkavuopio. Innkjøpt av Jens Holmboe 1911.

E 2240 Høvel. Hiavol. Mannu. Innkjøpt av Jens Holmboe 1911.

E 2241 Jern for å hule ut tresaker. Gaccat. Siikavuopio, 1911. Innkjøpt av Jens Holmboe 1911.